Omfang og vilkår

 1. Ingen kommersielle budskap inngår i dugnadsarbeidet. Budskap må omhandle håndtering av COVID-19 situasjonen.
 2. Dugnaden gjelder medlemsorganisasjoner, bedrifter med mer enn 100 ansatte, politiske partier, kommuner og departementer.
 3. Dugnad innebærer gratis timearbeid fra Storm121s ansatte i forbindelse med distribusjon av datadrevet film (ofte omtalt som «personalisert film»). Dette gjelder rådgivning, hjelp til utforming av budskap, teknisk hjelp og beskrivelse til egenfilming, beskrivelse for overføring av filmfil, instruksjon for oppsett av riktig format i Excel-fil, Redigering av film med tilhørende segmenter (1 time), oppsett av flettepunkter og segmenter i film (1 time), rendering av individuelle filer, opplasting av filer, oppsett av det tekniske i forbindelse med landingsside (som er generisk, etter standardmal, uten avsenders logo), domene og SMS-oppsett, rådgivning for utarbeiding av tekst til kommunikasjon i mail/SMS, samt live rapportering. 
 4. Om noe må betales, skal dette opplyses på forhånd og aksepteres av Oppdragsgiver skriftlig. Oppdragsgiver må dog påberegne å bekoste evt. eksterne oppgaver som SMS-utsendelse, server- og systemkostnader for hosting/rendering. Eventuelle utvidelser av dugnadsproduktet (f.eks. timearbeid/fastpris for oppgaver som grafisk design eller spesialeffekter, for ekstra hjelp til formattering av Excel-lister eller for å bistå med filming). Eventuelle kostnader blir fakturert med 7 dagers kredittid. Alle priser eks. MVA.
 5. Oppdragsgiver må levere en Excel-fil i riktig format med de datapunktene som skal flettes, og kontaktinformasjon til den som skal motta sin personaliserte film.
 6. Det er ingen oppad begrensning i antall individuelle filmer, men det er satt en nedre grense på 100 – for å kunne hjelpe flest mulig å få ut relevant budskap.
 7. Standardprodukt som inngår i dugnadsarbeidet er grafisk fletting av 1-2 datapunkter i hver individuell film, basert på en generisk film laget av Oppdragsgiver. Det kan lages forskjellige segmenter av filmen, d.v.s. differensierte budskap til enkelte mottakere/avdelinger. Maks 5 forskjellige i standardproduktet. 
 8. Ethvert oppdrag krever en gyldig Databehandleravtale, som signeres basert på en standardisert mal. 
 9. Storm121 har ingen plikt å akseptere dugnadsoppdraget, med mindre man blir pålagt oppgaven fra Norske Myndigheter.
 10. Storm121 har rett til å prioritere enkeltoppdrag foran andre etter egen vurdering. Dette baseres på viktighetsgrad, størrelse og tilgjengelige bemanning/ressurser internt.
 11. Storm121 tar ikke juridisk ansvar for budskapet som Oppdragsgiver sender til sine mottakere, men ethvert opportunistisk, kommersielt, kontroversielt, politisk rettet, rasistisk eller støtende budskap vil bli avvist.
 12. For å sikre kommunikasjonshjelp til flest mulig organisasjoner, vil hver Oppdragsgiver få én utsendelse klassifisert som dugnadsoppdrag. Ønsker man ytterligere utsendelser, må man selv påkoste arbeidet i forbindelse med slike utsendelser (dog med 60 % rabatt i.f.t. ordinære priser).