Dugnadshjelp og tilgang til kommunikasjonsteknologi for krisehåndtering.

Systemet lager og distribuerer relevant informasjon til hver enkelt ansatt, medlem og innbygger. Fortløpende, effektivt og oppdatert.

Om teknologien

Se eksempler her. 

Vanligvis brukes den kraftige teknologien av noen av landets største organisasjoner, bedrifter og merkevarer. Eksempler er Arbeiderpartiet, DNB og Coop. I tillegg til f.eks. Redningsselskapet, Flyktninghjelpen, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

I forbindelse med COVID-19 spredningen har vi forenklet prosessen, og systemet kan nå benyttes svært effektivt og raskt.

Dette er et system som effektivt sender relevant informasjon til riktig mottaker ved hjelp av film. Ingen får helt like filmer. Noen kaller det «personalisert film». 

Systemet håndterer store utsendelser og hyppige oppdateringer. Seertallene for denne type kommunikasjon er normalt mellom 60-95%, litt avhengig av utforming. Her vil vi aktivt rådgi for å oppnå best mulig resultat.

Man kan flette inn hvilken som helst type informasjon i budskapet, f.eks. navn, datafelter (tall og tekst), bilder eller enkeltstående filmsnutter. 

Det er vanlig å sende forskjellig budskap til forskjellige grupperinger og avdelinger. Fletting og utsendelse foregår med ren automatikk. Distribusjonskanal er hovedsakelig SMS eller mail og filmen legges på en landingsside, hvor du også kan legge inn mer informasjon, om ønskelig. 

Avsender vil få tilgang til rapport som viser hvem som har sett filmen sin (fyldig statistikk).

Hvordan kan teknologien hjelpe oss?
Informasjonsbehovet er enormt, og det er viktig at bedrifter tar ansvar for sine ansatte gjennom hele denne perioden. De ansatte er vår viktigste ressurs, og mange kjenner på usikkerheten rundt egne arbeidsplasser på grunn av den massive konjunktursvikten vi nå opplever som resultat av COVID-19 viruset. 

Det er viktig å være ærlig, og videreformidle den informasjonen vi besitter til enhver tid. Om noen permitteres må de få vite hvorfor, og hvordan utsiktene er for å komme tilbake. Alle tiltak vi gjør, er for å sikre arbeidsplasser på lang sikt, men det er ikke alltid lett når man selv står midt oppi dette. Da er god og relevant informasjon viktig.

Hvordan går vi frem?
Først: ta kontakt direkte med oss, så forklarer og hjelper vi dere med kommunikasjon til deres ansatte, innbyggere, medlemmer eller kunder på kort varsel.


Det er viktig at leder for bedriftene, kommunene, etatene står frem i denne vanskelige perioden. At man viser ansikt. Dere kan filme budskapet selv, og overføre digitalt til Storm121, ellers kan vi filme budskapet hos oss eller dere, med smittevern som forhåndsregel. 

Lag en variant til hver avdeling. Sørg for å bruke datapunkter (info i Excel) som gjør budskapet HELT relevant til hver enkelt mottaker. Det kan være, alder, avdeling, navn, kjønn, stilling, navn på sjef, bosted eller hva som helst. 

Dere sender oss en Excel-liste med mottakere og de dataene dere ønsker å flette inn, så redigerer vi det inn, og kjører det deretter gjennom systemet vårt, direkte ut til hver enkelt mottaker. 

Dere har full korrektur på alt som sendes ut. Dere får også live rapportering om hvem som har sett budskapet sitt. 

Vi kan også åpne for toveis-dialog gjennom landingssiden. Dersom dere har et budskap som haster veldig masse å distribuere, kan vi tilby en grafisk variant – som mer baserer seg mer på tekst enn video. 

Må vi betale for dette?
Utgangspunktet er at dette er dugnadsarbeid, med noen avgrensede vilkår for omfang, slik at vi kan hjelpe flest mulig i en vanskelig situasjon. En forutsetning er f.eks. at budskapet ikke er kommersielt rettet. 

Alt av Storm 121s personell vil arbeide tilnærmet kostnadsfritt for at din bedrift/kommune/organisasjon skal få ut relevant informasjon raskt til deres ansatte, innbyggere, medlemmer eller kunder. 

Denne avgjørelsen er tatt ut fra samfunnsnyttig hensyn, slik at flest mulig mennesker skal få best mulig informasjon i tiden som kommer, i.f.t. spredning av COVID-19 viruset. Storm121 håndterer så mange bedrifter/kommuner/organisasjoner som systemet og personellet har kapasitet til, og vil strekke seg ekstra langt for å hjelpe. 

Dersom Storm121 har eksterne kostnader i forbindelse med utsendelse, slik som SMS-kostnader og eksternt innleid mannskap, må kunden selv dekke kostnaden. Dersom noe eventuelt må betales for, skal dette selvsagt avklares og godkjennes skriftlig på forhånd. I tillegg er det avgrenset et visst omfang i vilkårene for dugnadsarbeidet.