Dugnadshjelp og tilgang til effektivt kommunikasjonssystem for krisehåndtering

Ikke dugnadshjelp til kommersielt bruk
For å dra nytte av dugnadsarbeidet må budskapet være rettet mot håndtering av COVID-19 viruset, enten mot ansatte, innbyggere, medlemmer eller kunder. Omfanget av dugnadshjelpen er beskrevet her. Se også FAQ, for vanlige spørsmål.

Gir dere full tilgang – her og nå
Teknologien Storm 121 besitter er en kommunikasjonsteknologi som er særlig godt egnet til krisehåndtering, da man på en enkel og effektiv måte kan produsere og distribuere en skreddersydd film til hver og en, distribuert via SMS og mail. Dette er en ekstremt kraftfull metode, som vanligvis brukes av noen av landets største organisasjoner og bedrifter www.storm121.com/demo.

Har forenklet prosessen – tilpasset krisesituasjonen
Systemet er nå forenklet for å håndtere store volum og mange avsendere.. Ledere kan enten filme budskapet selv, gjerne med en iPhone, da kvalitet ikke er overordnet, og deretter sende filen til oss. Eller så kan Storm121 filme budskapet hos oss eller ute hos dere, selvsagt med sikkerhetsforskriftene som en del av rammeverket. Storm121 sørger for å lage individuelle versjoner (det er dette som gir budskapet troverdighet og kraft). Ingen filmer er like, fordi de inneholder relevant info til hver enkelt mottaker. Vi kan flette inn all mulig informasjon.

Umettelig informasjonsbehov må dekkes
Slik situasjonen nå er informasjonsbehovet blant ansatte, medlemmer, kunder og innbyggere tilnærmet umettelig. Desto flere spørsmål og mer usikkerhet som oppstår, jo viktigere er det at ledelsen formidler relevant og oppdatert informasjon til riktig vedkommende.

Metoden får budskapet frem
Teknologien sørger for at man kan ha ulikt innhold til hver mottaker, avhengig av f.eks hvilken stilling de har, hvor i landet de befinner seg, hvilken situasjon de er i, hvilken avdeling de jobber på, hvem deres sjef er etc – det som er relevant for akkurat deres situasjon kan flettes inn. Erfaringsmessig sørger denne type internkommunikasjon for at mellom 65% til 95 % av mottakerne ser budskapet, avhengig av utforming. Dere får live rapportering om hvem som har sett budskapet sitt.

Bakgrunn
Vårt ønske er å bidra til å minske uroen som oppstår i forbindelse med COVID-19, ved å bedre kommunikasjonen. Vi har systemene til det, og i lys av det samfunnsnyttige perspektivet ser vi det som vår plikt å bidra. Alle våre tekstforfattere, filmfolk, produsenter, redigerer, IT-folk, markedsfolk og konsulenter vil være i full beredskap og til disposisjon, tilnærmet kostnadsfritt (se avgrenset omfang), for å få ut budskapet raskt og effektivt. Vi vil forsøke å hjelpe flest mulig.

Bruk Excel
Deretter sender dere oss en Excel-liste med mottakere og de dataene dere ønsker å flette inn, så redigerer vi og kjører filmen gjennom systemet vårt, for så å distribuere filmen direkte ut til hver enkelt mottaker på SMS og e-post. 

Ta kontakt
Ønsker du å ta i bruk våre rådgivere eller vårt system, er det bare å ta en telefon eller mail til oss, så vil vi instruere. 

Vi hjelper gjerne!

Kjell Martin Nerstad

Daglig leder
martin.nerstad@storm121.com
+47 97 05 50 11